PEDAGOG/PSYCHOLOG

strzalka_pedagpsycholog Psycholog mgr Justyna Szewczykowska                    strzalka_pedagpsycholog    Pedagog mgr Anna Stachowiak
e-mail: psycholog@gimnazjum12.pl                                        e-mail: pedagog@gimnazjum12.pl

Godziny pracy Godziny pracy
Poniedziałek 11:00 – 15:00 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 – 13:00 12:00 – 17:00
Środa 12:00 – 17:00 8:00 – 13:00
Czwartek 11:00 – 15:00 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 – 13:00 12:00 – 15:00

Okres gimnazjum to bardzo ważny moment w życiu. To przełomowy czas, zarówno dla młodego, dojrzewającego człowieka, jak i jego otoczenia. To etap wyzwań, którym stawić trzeba czoła. Z czym innym mierzyć się muszą adolescenci, z czym innym rodzice i bliscy.

Gimnazjaliści mają do wykonania szereg zadań, stawianych przez środowisko społeczne, kulturę i biologię. Szczególnie istotne staje się dla nich nawiązywanie dojrzałych więzi z rówieśnikami, kształtowanie roli płciowej, akceptowanie zmian zachodzących w organizmie i rozwijanie odpowiedzialnych społecznie zachowań. Wszystko po to, by stać się dojrzałą jednostką. Zadania te niełatwo realizować, gdy weźmiemy pod uwagę pojawiające się wówczas zmiany fizjologiczne, emocjonalne czy poznawcze. Burza hormonów przekłada się na burzę emocji i nowe sposoby intelektualnego ujmowania zjawisk. Nic zatem dziwnego, że okresowi dorastania towarzyszą liczne problemy i niepowodzenia, ale też ogrom zachwytów i olśnień. Zrozumiała jest także zmienność zachowania, będąca odzwierciedleniem wewnętrznych przeżyć.

Ważne, by dostrzegać i próbować zrozumieć zmiany, które zachodzą u dorastającego człowieka. Takie zadanie stoi przed najbliższym otoczeniem. Jeżeli coś budzi niepokój lub zwykłą niepewność, warto zwrócić się do osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką.

Drodzy Rodzice i Gimnazjaliści, zapraszamy do naszego gabinetu. Jesteśmy w szkole specjalnie dla Was.
Możecie zgłaszać się do nas po poradę, możecie konsultować z nami sprawy, które was frapują. Możecie dzielić się z nami radościami
i smutkami, szukać rozwiązań problemów, które często wydają się nie do rozwiązania. Zachęcamy do zgłaszania się do nas.
Pamiętajcie, że wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć więcej.

Justyna Szewczykowska (psycholog)

Anna Stachowiak (pedagog)

top