OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY ARTYSTYCZNE W KONKURSIE OKTA

Z radością informujemy o kolejnych sukcesach artystycznych naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Artystycznej OKTA I organizowanym przez Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

FILM

I miejsce – Paweł Dyczkowski z klasy 1c (program autorski: klasa artystyczna z kierunkiem Nowe Media)

Wisła – Królowa Polskich Rzek >> https://www.youtube.com/watch?v=cQ0No06i4xU

 II miejsce – Patryk Bańkowski z klasy 3a  / Jakub Jacaszek z klasy 3A (program autorski: klasa artystyczna z kierunkiem Nowe Media)

Panta rhei >> https://www.youtube.com/watch?v=-O0FSURiLIY

OBRAZ – FOTOGRAFIA

I miejsce – Martyna Zborała z klasy 3i
II miejsce – Dominika Rejniak z klasy 3d
III miejsce – Julia Grochowalska z klasy 3d
III miejsce – Zuzanna Kowalska z klasy 3d

Prace zostały zrealizowane pod opieką artystyczną: Kamila Wnuka

BARDZO SERDECZNIE GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów artystycznych.

W I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Artystycznej OKTA I – wpłynęło 147 prac, a do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 56 prac.

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 (pozycja nr 24).

Więcej informacji o Ogólnopolskim Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA >> www.okta.amu.edu.pl

 

top