O KIERUNKU NOWE MEDIA

nowe_media_gimnazjum_12

                        O KIERUNKU NOWE MEDIA             REKRUTACJA              GALERIA

 

„Sztuka nowych mediów, to moim zdaniem przede wszystkim intuicja wskazująca na możliwość innego rozumienia formy, sensu i funkcji sztuki w ludzkim życiu. Aby móc ją dookreślić, należy przede wszystkim w tym kierunku podążać”.  Fernando Pessoa

Jakie przedmioty artystyczne pojawią się na kierunku Nowe Media?
Podczas trzech lat uczeń będzie miał praktyczne zajęcia artystyczne z przedmiotów:

 • Podstaw nowych mediów
 • Plastyka – Historia sztuki i nowych mediów
 • Muzyka – Historia muzyki i eksperyment
 • Rzeźba i działania przestrzenne
 • Audiosfera (wprowadzenie do sztuki dźwiękowej, zastosowanie technologii w muzyce, sztuce audiowizualnej oraz audio art)
 • Informatyka z elementami grafiki
 • Podstawy fotografii i filmu
 • Działania multimedialne

Jak uczymy na kierunku Nowe Media?
Jako uczeń będziesz uczestniczył w zajęciach artystycznych:

 • w klasie 1. z całą klasą
 • w klasie 2. i 3. z podziałem na grupy (ok. 15 os. w grupie)

Czego uczymy na kierunku Nowe Media?
Podczas trzech lat uczeń będzie zdobywał praktyczną wiedzę i umiejętności z:

 • fotografii
 • filmu
 • animacji
 • montażu wideo
 • łączenia obrazu z muzyką
 • informatyki
 • rzeźby i działań przestrzennych
 • projektowania przestrzeni w oparciu o nowe media
 • rysunku
 • zasad kompozycji graficznej (komiks, elementy grafiki)
 • sztuki internetu

Czego możesz się spodziewać na kierunku Nowe Media?
Jako uczeń będziesz uczestniczył w:

 • wystawach
 • plenerach
 • konkursach
 • festiwalach
 • warsztatach
 • projektach artystycznych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
 • projekcie edukacyjnym dla kierunku Nowe Media

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu jest pierwszą szkołą w Polsce, która proponuje edukację w zakresie NOWYCH MEDIÓW i jest dostosowana do trzyletniego cyklu kształcenia w gimnazjum. W roku szkolnym 2014/2015 rusza nabór do klasy artystycznej – przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza obwodem szkoły. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej z kierunkiem Nowe Media jest udział w teście praktycznym z predyspozycji artystycznych. Więcej informacji o rekrutacji…

top