MATEMATYKA

Banki i pieniądze

Finanse

 

Podstawowe umiejętności matematyczne

Arytmetyka

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Własności liczb i działań

Podzielniki i wielokrotności, rozkład na czynniki pierwsze

Liczby ujemne

Ułamki

Ułamki dziesiętne

Algebra

Proporcje

Obliczanie procentów

Cyfry znaczące

Równania liniowe z jedną niewiadomą

Nierówności liniowe z jedną niewiadomą

Zadania na układy liniowych równań i nierówności

Równania z dwiema niewiadomymi

Wykres funkcji liniowej

Trójmian kwadratowy

Funkcje

Funkcja wykładnicza i pierwiastek

Wielomiany

Krzywe stożkowe


Algebra – przykładowe zadania z rozwiązaniami


Geometria

Okrąg


Rachunek prawdopodobieństwa

Analiza matematyczna

Równania różniczkowe

Rozkosze łamania głowy

top