INFORMACJA DLA KLAS III

WYBÓR SZKOŁY – INFORMACJA DLA KLAS III

Zasady przeliczania na punkty w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 z dnia 30 grudnia 2014 r. >> PFD

Zarządzenie WKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 >> PDF

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

CZĘŚCI EGZAMINU
  CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
  1.         HISTORIA, WOS
  2.         JĘZYK POLSKI
  CZĘŚĆ MATEMATYCZNO  –  PRZYRODNICZA
  1.         BIOLOGIA, GEOGRAFIA, FIZYKA, CHEMIA
2.         MATEMATYKA
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
1.         POZIOM PODSTAWOWY
2.         POZIOM ROZSZERZONY
CZAS TRWANIA EGZAMINU
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – początek godz. 9.00
HISTORIA, WOS – czas trwania 60 minut, (zadania zamknięte)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
PRZERWA (45 minut)
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – początek godz. 10.45
JĘZYK POLSKI – czas trwania 90 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – początek godz. 9.00
BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA – czas trwania: 60 minut, (zadania zamknięte)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
PRZERWA (45 minut)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – początek godz. 10.45
MATEMATYKA – czas trwania: 90 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – początek godz. 9.00
POZIOM PODSTAWOWY – czas trwania: 60 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
PRZERWA (45 minut)
POZIOM ROZSZERZONY – początek godz. 10.45, czas trwania: 60 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE JUŻ DZIŚ Z INFORMATOREM PDF

 

top