DOKUMENTY

 Dokumenty dla uczniów i rodziców

strzalka_docdokument PDF Kodeks Ucznia Gimnazjum nr 12


strzalka_docdokument PDF STATUT 2017 (zatwierdz. 13.02. 2017.)


strzalka_docdokument PDF 1. wso-gimnazjum-nr-12-im-jacka-kuronia


strzalka_docdokument PDF Karta Oceny Zachowania – 2016 2017 (zatwierdz. 13.02.2017)


strzalka_docdokument PDF Regulamin Samorządu Uczniowskiego


strzalka_docdokument PDF 1. Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych


strzalka_docdokument PDF 2. Załączniki do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dokumenty dla pracowników

strzalka_docdokument PDF Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część 1 


strzalka_docdokument PDF Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część 2


strzalka_docdokument PDF Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część 3 


strzalka_docdokument PDF Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część 4


strzalka_docdokument PDF Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część 5


strzalka_docdokument PDF Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część 6 

top