CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2

Zasoby internetowe przydatne w planowaniu kariery zawodowej

www.cdzdm.pl

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu

Centrum to jednostka Urzędu Miasta Poznań, stworzona w celu wsparcia młodzieży, nauczycieli i rodziców w zakresie poradnictwa zawodowego. Oferta zajęć seminaryjnych, warsztatowych, doradczych. Ponadto nowości prasowe, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, świat zawodów.

www.koweziu.edu.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

KOWEZiU jest centralną publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu. Koordynuje zadania w zakresie kształcenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych. Warte polecenia wydawnictwa bezpłatne i odpłatne dotyczące poradnictwa zawodowego na stronie ośrodka.

www.ohp.pl

Ochotnicze Hufce Pracy

Strona Ochotniczych Hufców Pracy, zawiera m.in. informacje na temat działalności usługowej w zakresie poradnictwa zawodowego Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Młodzieżowych Centrów Kariery, Klubów Pracy oraz Młodzieżowych Biur Pracy ( oferty pracy sezonowej krajowej i zagranicznej)

www.euroguidance.net/

Euroguidance promuje wymiar europejski w systemach poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji i dobrych praktyk.

Strona europejskiej sieci Euroguidance, promującej edukacyjną i zawodową mobilność. Strona adresowana jest głównie do doradców zawodowych i stanowi też platformę wymiany informacji i współpracy partnerów projektu Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego.

http://www.frps.org.pl/

Fundacja Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strona Fundacji Realizacji Programów Społecznych dla osób aktywnych szukających np. informacji, szkoleń Strona zawiera także informacje dla osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą oraz ciekawe publikacje przeznaczone zarówno dla doradców zawodowych, jak i osób planujących swoją przyszłość zawodową.

http://www.premiere.com.pl/

Wydawnictwo Premiere multimedia

Oferta wydawnictw multimedialnych z zakresu preorientacji zawodowej, np. program 102 zawody z przyszłością.

http://www.progra.pl/

Wydawnictwo Progra

Strona opisująca produkty m.in. oprogramowanie komputerowe związane z poradnictwem zawodowym, planowaniem rozwoju zawodowego, a także testy do samobadania m.in. program „e-SzOK” dla Szkolnych Ośrodków Kariery.

www.psz.praca.gov.pl/

Publiczne Służby Zatrudnienia

Portal zawierający m.in. informacje na temat publicznej służby zatrudnienia, informacje o usługach rynku pracy, dane statystyczne, adresy urzędów pracy, publikacje: Rynek Pracy, raporty o usługach rynku pracy. Ponadto na witrynie umieszczono Klasyfikację Zawodów, Rejestr Instytucji Szkoleniowych.

www.doradca-zawodowy.pl

Projekt „Poradnictwo w sieci”

Realizatorzy Projektu „Poradnictwo w sieci” zapraszają wszystkich doradców zawodowych, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawców do dzielenia się swoim doświadczeniem, wymiany poglądów i zamieszczania na łamach Projektu, zarówno na stronie www. Na stronie konferencje, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, opracowania, analizy, słownik poradnictwa, literatura, forum

www.ohpdlaszkoly.pl

Platforma edukacyjna OHP

Witryna oferuje wsparcie dla młodzieży jak i doradców zawodowych, nauczycieli. Zawiera informacje o jednostkach OHP, testy zawodoznawcze, poradniki na temat pierwszych kroków na rynku pracy oraz możliwość odbycia szkolenia e-learningowego.

www.pociagdokariery.pl

Małopolski pociąg do kariery

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy umożliwia wytyczenie ścieżki edukacyjno-zawodowej, przejrzenie bazy zawodów, skorzystanie ze słownika i forum.

www.aci.pl

Akademickie Centrum Informacyjne
ul. Ratajczaka 18 a

ACI wydaje informatory edukacyjne.

www.perspektywy.pl

Wydawnictwo Perspektywy

Wydawca informatorów edukacyjnych, organizator targów edukacyjnych. Na witrynie informacje o zawodach, kierunkach studiów, rankingach, artykuły na temat rynku edukacji i pracy.

www.cogito.com.pl

Cogito dwutygodnik edukacyjny

Strona zawiera wyszukiwarkę uczelni, materiały edukacyjne dla maturzystów, kierunki studiów, informacje o świecie zawodów.

www.victor.com.pl

Victor dwutygodnik edukacyjny dla gimnazjalistów

Tematyka dotycząca nauki w gimnazjum, porady jak się skutecznie uczyć, informacje o egzaminach, rekrutacji, kalejdoskop zawodów.

www.kariera.pl

Kariera

Psychotesty, wzory dokumentów aplikacyjnych, lista ciekawych zawodów

www.poznan.pl

Portal Miasta Poznania

Obowiązkowo należy korzystać z działu Oświata, gdzie zamieszczono niezbędnik oświatowy, ponadto rekrutacja do poznańskich szkół, wyszukiwarka szkół w Poznaniu.

www.nabor.pcss.pl/poznan

Nabór do poznańskich szkół

Witryna elektronicznej rekrutacji do szkół w Poznaniu.

www.ko.poznan.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Serwis informacyjny Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Informacja o konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, baza projektów edukacyjnych.

www.oke.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Informacje dotyczące egzaminów kończących etap edukacyjny, w tym egzamin gimnazjalny, testy gimnazjalne z lat ubiegłych, procedury egzaminu gimnazjalnego.

www.cke.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Procedury egzaminów zewnętrznych, przykładowe arkusze egzaminacyjne, informatory np. o egzaminie gimnazjalnym


www.interklasa.pl

Interklasa- portal edukacyjny

Interkl@sa to ogólnopolski program na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Pomaga w wyposażaniu szkół  w sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, organizuje szkolenia nauczycieli, promuje zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji oraz prowadzi niekomercyjny polski portal edukacyjny.

www.praca.pl

Pracuj.pl

Największy serwis ofert pracy w kraju, kalkulator zarobków, dokumenty aplikacyjne, charakterystyka branż rynku pracy, uwarunkowań , trendów na rynku pracy. Wyszukiwarka i poradnik dotyczący edukacji, kursów, szkoleń.

www.gazetapraca.pl

Gazeta Wyborcza
dział Praca

Serwis internetowy Gazety Wyborczej, dział Praca. Szereg bieżących informacji o rynku edukacji i pracy, porady, oferty pracy. Dla uczniów i studentów zakładka Centrum Kariery.

www.pup.poznan.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9

Przede wszystkim lokalne oferty pracy z terenu powiatu poznańskiego, z kolei dla uczniów i rodziców koniecznie dział opracowania i analizy, gdzie prezentowany jest co pół roku ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych a także monitoring lokalnego rynku pracy.


www.wup.poznan.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37

Instytucja podległa Urzędowi Marszałkowskiemu, która odpowiada za lokalną politykę rynku pracy. WUP między innymi świadczy usługi związane z poradnictwem zawodowym i informacją zawodową za pośrednictwem podległej jednostki Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Koordynuje i nadzoruje projekty współfinansowane z funduszy unijnych dotyczących rynku edukacji i pracy.

www.tydzienkariery.pl Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela. Witryna zawiera także bogaty pakiet materiałów metodycznych z zakresu orientacji zawodowej.

www.wybieramzawod.pl

Projekt Wybieram zawód

Celem głównym projektu jest wspieranie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów poprzez opracowanie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych wspomagających ten proces. Materiały z serii „Wybieram zawód” dla młodzieży i rodziców, biblioteczka doradcy zawodowego, filmy edukacyjne.

www.widok.org

WiDoK Wielkopolscy Doradcy Kariery
ul. Niegolewskich 6/6

Widok to zrzeszenie lokalnych doradców zawodowych, oferuje warsztaty i szkolenia z zakresu: określania predyspozycji zawodowych, planowania kariery zawodowej, wyboru dalszej drogi kształcenia. Prowadzone są także indywidualne konsultacje, np. określanie predyspozycji zawodowych cenionymi narzędziami diagnozy.

www.psychologia.net.pl

Portal psychologiczny

Witryna zawiera różnorodne testy zawodoznawcze, np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

www.poznajswiat.ecorys.pl Poznaj Świat projekt

Projekt współfinansowany z funduszy unijnych „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego” skierowany jest on do szkół, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem projektu jest stworzenie pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspierających proces planowania ścieżki edukacyjnej.

www.hrk.pl

HRK
Portal Rynku Pracy

Oferty pracy, trendy na rynku pracy, aktualności ze obszaru HR

Opracowanie mgr Michał Motała Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

top